New India Assurance Officers Association (Bhopal Regional Unit)

President

 • Mr. ASHUTOSH OKHADE

General Secretary

 • Mr. Parvez Akhtar Khan

Vice President

 • Mr. Prashant Dhotre

Joint Secretary

 • Mr. Akash Sharma

Executive Members

 • Mr. Anand Shrivastava
 • Mr. Arun Kewaliya
 • Mr. Rajendra Kujur
 • Mrs. ARCHANA SHRIVASTAVA
 • Mr. V.S. TOMAR
 • Mrs. GEETANJALI MENIA
 • Mr. Mithilesh Pathak

Advisors

 • Mr. Antim Jain
 • Mr. R.K. GOYAL
 • Mr. A.B. JHA
 • Mr. M.K. MITRA
 • Mr. B.K. MENON
 • Mr. S.K. PUJARI
 • Mr. N.K. PAHWA